themes

Електротехніка

 • Вступ

 • Вступ в електротехніку

 • Основи електростатики

 • Електричне поле. Закон Кулона

 • Постійний струм та кола постійного струму

 • Основні параметри електричного кола

 • Закони Ома і Кірхгофа

 • Розрахунок перерізу дроту на нагрів і втрату енергії

 • Хімічні джерела електроенергії

 • Послідовне, паралельне і змішане з'єднання споживачів і джерел електричної енергії

 • Розрахунок складних електричних кіл

 • Електромагнетизм

 • Основні характеристики магнітного поля

 • Явище гістерезису

 • Закон повного струму. Розрахунок магнітних кіл

 • Явище електромагнітної індукції

 • ЕРС самоіндукції

 • Змінний струм та кола змінного струму

 • Одержання змінної ЕРС

 • Параметри змінного струму

 • Активний, індуктивний і ємнісний опора в колі змінного струму

 • Нерозгалужені і розгалужені кола змінного струму

 • Потужність в колі змінного струму

 • Трифазна система змінного струму

 • Основні відомості про електробезпеку

 • Основні відомості про електробезпеку

 • Технічні способи і засоби захисту від враження електричним струмом

 • Поняття про правила ТБ та техніки електробезпеки